top of page

Generalforsamling 2023

Referat Dronningmølle Borgerforenings generalforsamling

Søndag 16.april 2023

Der var 50 fremmødte til arrangementet1. Valg af dirigent


Bestyrelsen foreslog Ole Nørretranders. Det blev vedtaget. Indkaldelse til generalforsamlingen er godkendt. 

Ingen indvendinger. 

Valg af referent: Maj Nilsson blev foreslået og valgt. 2. Bestyrelsens beretning


Maud Margrethe Petersen fra butikken i Huset ”Dronning Sofies Kreative Værksted” startede med en reklame. Vi har fået tilladelse til at lave nogle kvasbede langs med indkørslen til strandens p-plads. ”Det Lillebitte frø” leverer frø af økologiske blomster. 25.000 kr. er bevilliget af Hedeselskabet. Opfordrede deltagerne til at deltage i beplantning.

Maud indstillede Borgerforeningen til ”Årets forening”, som vi vandt for Region Hovedstaden. Maud fortalte om andre legater, hun har søgt og fået. Om en litteraturpris, om et netværk for selvstændige kvinder og om en kulturpris fra Gribskov kommune, som Borgerforeningen også fik tildelt. Vi har desuden fået mange penge fra fonde, folkeaktier og lån til køb af Dronningmølle Huset. 

Birgit Holm, der er gartner, blev nævnt og rost af Maud, fordi hun sørger for, at her altid er pænt omkring Huset. 

Store klapsalver.


Formand Henny Green fortsatte beretningen: 

Vi har Åbent Hus alle mandage 15-18. 

Derefter fulgte en gennemgang af det forløbne års aktiviteter. 

Der bliver i 2023 ikke udsat fisk i Lergravsøen på grund af grøde. Vi skal finde en løsning til at få formindsket grøden, man må ikke bare fjerne det. 

Kirsten Rolfsager, bestyrelsen, fortalte om at Henny Green og hun er valgt ind på to af 12 pladser i Nationalpark Rådet.

Kirsten vil især arbejde i rådet for større tilgængelighed for gangbesværede og andre til vores natur. Efterfølgende gennemgang af de kommende begivenheder. 

Jan-Helge Larsen, bestyrelsens næstformand og medlem af Trafikgruppen, fortalte, at kommunen har bevilget over 1 millioner kroner til nedsættelse af hastigheden på Strandvejen gennem Dronningmølle til 40 km i timen. Jan-Helge fortalte også om en evt. kommende bro ud fra stranden i Dronningmølle og viste et eksempel på en bro i Båstad i Sverige. Birgit Beenfeldt fra salen, spurgte om risikoen for hestehuller. Jan svarede, at det ikke vil blive tilfældet i en konstruktion som den i Båstad, da den er hævet tre meter over daglig vandstand og er bygget med betonpæle.


Til sidst en gennemgang af de kommende begivenheder i Dronningmølle Huset ved Henny.


3. Godkendelse af revideret regnskab for 1. januar 2022 til 31. december 2022, samt præsentation af budget for 2023.


Ann Poulsen, kasserer, gennemgik regnskab og budget. Indtægter fra arrangementer og udlejning er steget. Vores lejere lægger mange penge i husleje, og vi har et fantastisk godt forhold til dem. Forretningsmodellen er rigtigt god. Medlemstallet er faldet i år. Vi ved ikke hvorfor. I år har vi 39.000.- i medlemskontingent. Spørgsmål fra salen: Jens Dyhr: Hvor mange medlemmer? Ca. 225. Ann opfordrede til at alle prøver at hverve medlemmer. Der foreslås, at vi henvender os til grundejerforeningerne. Det er der allerede planer om, fortalte Ann.


Vi er meget opmærksomme på el-udgifterne, som også er til opvarmning. Vi har nu fået professionel rengøring til rimelige priser.


Judith Andersen fra salen mener, at prisen for fællesspisning er høj og spurgte, om der er mulighed for at sætte prisen ned. Ann sagde, at vi har meget store udgifter til tilbagebetaling af lån. Vi har nu mulighed for at kunne spare op til en stor tilbagebetaling i 2031,  så vi undgår at optage et ekstra lån i den forbindelse, hvilket er meget vigtigt for økonomien. Vi skal også regne med uforudsete udgifter i forbindelse med at vi nu er husejere. 

Plenum blev spurgt om prisen: Susanne Andersen synes at vores priser er meget rimelige. Hanne Højbjerg vil meget gerne have prisen ned på 100.- Rie Fynboe synes, at det er dyrt at købe billet på Place2Book. Jan-Helge nævnte, at der også er udgifter til driften af huset, el, varme og rengøring. Judith: er der nogle, som holder sig tilbage for at deltage? Hun har hørt hos forskellige at de synes det er for dyrt. Jens Dyhr: der er steder, hvor arrangementet koster 50.- Kan det lade sig gøre? Han vil gerne lave mad selv hver 3.måned til alle. Bente Klitgaard fortalte, at man slet ikke kan få maden billigere, når vi benytter os af professionelle leverandører. Sanne Larsen hævdede også, at det er meget svært at finde det billigere. Hun har undersøgt det nøje. Lillian Polack: Billigere retter? Birgit Beenfeldt: Sammenskud? Kamma Boel: Husk at der også er fx foredrag med i prisen. Sanne A: Folk bør have råd til det. Lene Bøje: hvor mange må vi være? Ann: vi kan være 55 personer i Huset. Dér, hvor der er lave priser, kan det skyldes, at der er et tilskud et eller andet sted fra. Per Laursen: I Menighedshuset koster det kr. 50.- men det skyldes evt. at kirken skyder penge i. 

Kurt Hansen: der er så mange frivillige, der hjælper til for at holde prisen nede. Tak til Spisegruppen! Inger Eriksen: foreslår at variere tilbuddet, så vi ikke behøver at få to retter. Og vi kunne forhøje prisen på drikkevarer. Kirsten Rolfsager: Vi ønsker at støtte det lokale forretningsliv. Henny: vi må ikke være konkurrenter til de lokale spisesteder. Derfor spørger vi dem, om de vil levere til fællesspisningerne. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet.


Ikke flere kommentarer til regnskabet

Regnskabet blev godkendt.


Driftsbudgettet blev også gennemgået af Ann. Vi har ikke hensat så mange penge til vedligeholdelse. Den post skal gøres større. 


Evt. spørgsmål: Ingen. Men stor ros for det store arbejde med budgettet til kassereren fra Rie Fynboe. Klapsalver.


4. Fastsættelse af kontingent


Ann: Øgede udgifter nødvendiggør at kontingentet bliver højere. Forslaget er at enkeltpersoner skal betale 200.- og en husstand 300.-.Stikprøveundersøgelse viser at 70% er enlige. Kommentarer fra salen: Jens Dyhr: er det den vej vi skal gå? Er det nok til at få flere penge ind? Judith: vi bør se på om de tidligere medlemmer har været utilfredse med prisen. Per Laursen: vi bør bare hæve det nuværende kontingent med 50.- Ole Nørretranders: tilsluttede sig et kontingent på 250.-. 

Der blev stemt om forslaget: 250.- for husstand og enkeltpersoner fra 2024.

Forslaget blev vedtaget.


5. Indkomne forslag 


Ingen indkomne forslag.6. Valg til bestyrelsen


Forperson: Henny Green: Genvalgt! 

Næstforperson: Jan-Helge Nielsen: Genvalgt! 

Bestyrelsesmedlem: Lis Teresa Sommer: Genvalgt!


Nyt bestyrelsesmedlem: Andreas og Marie Holm Hjersing Juul Rygaard, tømrer og laborant på en delt bestyrelsesplads. 

De ønsker at involvere sig mere i det lokale liv. Vil evt. etablere en isbod ved nedgangen til stranden til sommer. 32 og 33 gamle, så gennemsnitsalderen kom langt ned. 

De blev valgt ind. Tillykke

Klapsalver


7. Valg af en suppleant til bestyrelsen, to revisorer og en revisorsuppleant. 


Alle blev genvalgt.8. Eventuelt. 


Landsbyfilm 16. juni: En film om Dronningmølle. Jan-Helge fortalte og bad alle tilstedeværende om at være tilstede i byen på optagedagen som statister i tidsrummet 12-19. 

Judith: der er en Børn i Dronningmølle Facebook-gruppe, som skal inviteres til at deltage. Alle grupper med forbindelse til Huset opfordres til at deltage.


Birgit Gudme havde et indlæg, som her er tilføjet i sin fulde længde her:

Birgit Gudme takkede på vegne af bestyrelse og byens forretninger, caféer, spisesteder for den støtte, der er til huset her og til byens liv.

”I huset her samles vi til højtider og hyggelige spiseaftener med dejlig mad fra lokalområdet. I torsdag også med spændende foredrag fra Tegners museum og Munkeruphus. Det var så inspirerende, at høre om alle de kulturmuligheder vi har. Og så fik vi dejlig mad og drikke fra Sydens Vine & Delikatesser. 

Dronningmølle Huset består også af Mauds butik ”Dronning Sofies Kreative Laboratorium”, hvor der er mange gavemuligheder, te, honning, øl og ikke mindst kunstnerartikler. Kurser er også muligt. Ved siden af har Lise Wulff sin tegnestue og butik med indretning og design og meget mere.

Den sidste butik er Tine Mainz’, hun forhandler designmøbler og indretning.

Et erhvervslokale er udlejet til Kirsten Rolfsager, hvor hun har sin psykologpraksis og terapeutvirksomhed.


I byen, som ikke kun er en sommer-by, er der mulighed at få fysioterapi, massage, kropsterapi, og at gå til yoga og gymnastik. Vi har også netop fået en frisør – der er mange muligheder i byen!

 

Vi har Netto, som bliver flittigt brugt, den er vigtig for os. Og den er så vigtig for alle andres butikker og caféer i byen. (vi kan godt huske tiden uden dagligvarebutik!)


Vi har en campingplads med mange glade gæster – de har café og mulighed for køb af morgenbrød.

 

Drømmehuset, ja navnet siger nærmest, at der er mulighed for at drømme, mens man nyder kaffen i Drømmecaféen. Deres boghandel og interiørdesign giver mulighed for at få smukke ting hjem.

Genbrug har vi et godt udvalg af: Kirkens Korshær, der tit har gode tilbud og Markedspladsen Gudme & Søn, der er glade for at de lokale sælger deres varer i butikken. Det er uforudsigeligt, hvad der er på hylderne.


Dyrene har deres egen butik, Vild med Dyr – der ligger i forlængelse af Markedspladsen: Her sælges også fiskekort og fiskegrej til sø og hav. 

Café 651 er i år i tænkeboks, men mon ikke der er muligheder lige pludselig hér?


Vi kan altid mødes på Papas, Sydens Vine & Delikatesser, Il Vera Siciliano restaurant og Café Liva, til en drink, en kop varmt eller et godt måltid mad. 


Det er en fornøjelse, at kunne købe sine grønsager i gårdbutikken Birkely, og på Thorshøjgård i Villingerød, der har salg af kød og grønsager. 


Blomsterdekorationer og buketter er der også mulighed for at købe i området.


Leg kan lade sig gøre på byens minigolfbane- og så er Dronningemølle Husets frivillige og kommunen i gang med at give plads ved søen til leg og hygge. Der kommer nye borde og bænke, som bare venter på solen og picnickurven. 


Havet og stranden er unik. Der er bl.a. mulighed for at leje kajakker


Som byens ejendomsmægler Lene Tullberg, Nybolig siger: Alt ovenstående og meget mere, er med til at skabe en stor lyst til at bo i Dronningmølle og omegn. Turister og feriegæster er glade for de mange muligheder!

 

Der er mere end 12 mulige gåture med start fra Dronningmølle Huset – og flere er under udvikling har vi hørt – det er en fantastisk natur vi har omkring os! 

Til Gavn og glæde for os alle!”

Birgit Gudme


Per Laursen: Godt samarbejde med Lokaltog. Nu stoppes motoren, hvis toget holder stille længere end et minut på stationen. Afspærring ved overgang af sporet er endnu ikke udført. 


Judith: ”Syng Solen Ned”: Starter 30.april. Opslag kommer op på Facebook. 


Ilse: Vi skal gøre en ihærdig indsats for at få flere medlemmer. I sær ved at tilskynde grundejerforeningerne til at udbrede kendskabet til foreningen.

 

Helene: Hjemmesiden er ikke så god og opdateret. Maj: den nye er på vej. Den er forhåbentlig klar om ca en uge.


Andreas: Hvor mange fastboende er der i Dronningmølle? Svar: Der er ca 1.600 personer.

Hvis Andreas og Marie åbner en isbod, ønsker de at give en del af deres overskud til borgerforeningen. Klapsalver.


Lis Sommer: Fortalte at det er hende, som sørger for at vaske og rulle håndklæder, blandt andre ting.


Henny: Skraldespande ved stationen. Privat ordning er ikke mulig, vi vil indstille til kommunen, at vi ønsker en affaldsløsning, hvor også fx en pizzabakke kan være. Jens Dyhr, som bor i stationsbygningen, går en runde hver dag, for at rydde op.

Han foreslog også en p-afgift på p-pladserne.


Henny laver at oplæg til kommunen sammen med Jens Dyhr.


”Boxen” den nye tilbygning, som Jørgen og Gustav har ombygget, kan snart tages i brug. Den kan fx bruges til undervisning af børn i at arbejde med træ. Jørgen vil gerne undervise.

 

Dora: hun vil meget gerne have at foreningen vil arbejde for en naturlegeplads.

.

Batteri-affaldsbøtten er ofte overfyldt. Henny opfordrede til at borgerne selv benytter sig af APP’en ”Tip Kommunen”.


Benedicte Meyer: Vinterbadeklubben har saunaer på strandene. Klubben ønsker at udvide, så alle kan blive medlem. Fællesspisning: Benedicte ønsker en mulighed for en vegetarisk ret.


Birgit Holm: ønsker en gruppe, der spiller petanque. Og at banen bliver vedligeholdt og benyttet, så der ikke er så meget lugearbejde for hende.


Ole Nørretranders afsluttede og gav Henny ordet. 


Henny takkede for fremmødet og den hyggelige formiddag. Annette fik en afskedsgave med tak for sin store indsats i foreningens bestyrelse. Klapsalver til Annette.


Og hermed afsluttedes generalforsamlingen.Comments


bottom of page