top of page

LERGRAVSSØEN

Gribskov kommune har overtaget Lergravsøen og arealerne rundt om søen i Dronningmølle fra Naturstyrelsen i 2012.

 

Herefter har kommunen siden 2013 været i løbende dialog med Dronningmølle og omegns borgerforening, om den fremtidige brug og pleje af områderne.

 

"Loppepladsen og Bålpladsen", har Borgerforeningen efterfølgende overtaget brugen og plejen af indtil 2023.

 

Kommunen og Borgerforeningen er i juni 2017 blevet enige om at udvide benyttelsen og plejen af området til også at omfatte: Lergravsøen med fiskebroen og stien omkring søen.

Samtidig har kommunen ønsket, at søen kan anvendes som "Put and Take" sø, den første i Gribskov kommune.

bottom of page