top of page

"SLOTTET" I DRONNINGMØLLE

Kong Frederik den 2. havde i 1583 set den forfaldne mølle i Hulerød, og besluttet at få opført en helt ny kornmølle med forbedret vandtilførsel samt en herskabelig bolig for mølleren i flere storkværk og med fornemme interiører.

Men da kongen dør i 1588 var hans byggeri i Nordsjælland ved Esrums Å's udløb i Øresund ikke blevet bygget færdigt.

Det blev derfor hans hustru Dronning Sophie af Mecklenburg, der fik byggeriet af den nye vandmølle ved Åen afsluttet.

I 1571 kun omkring 14 år gammel var Sophie rejst til Danmark fra Hertugdømmet Mecklenburg for at blive gift med sin fætter den 37 årige danske kronprins Frederik og derved blive danskernes nye dronning.

Kronprinsen havde levet en del år i Skåne for at beskæftige sig med jagt og andre udendørs fornøjelser. Han var ordblind og derfor ikke interesseret i en dagligdag i København blandt dokumenter og breve. Men da han fyldte 37, mente han mor, at det var på tide, at der kom arvinger, som kunne overtage tronen og magten i landet.

Ægteskabet mellem Sophie og Frederik sikrede den danske arvefølge med hele 8 børn, som Sophie, lidt usædvanligt for tiden, selv var med til at passe. Det blev sønnen Christian, der bare 11 år gammel, kom til at efterfølge sin far, som Kong Christian den 4.

Men Sophie havde også andet at se til, der var jo møllen ved Esrum Å, som hun nu skulle være bygherre for efter kongens død.

Hun fik vandmøllen bygget færdig, og den kommer til at male korn. I folkemunde kaldte man den for ”Dronningens Mølle”.

Efter mange år med mølledrift og skiftende ejere sælger Staten Dronningemøllen i 1875, og herefter holder mølledriften op.

Det er gårdejer Hans Larsen fra Villingerød, som køber møllen af Staten, og efter hans død køber kaffegrosserer og ejer af Dronningmølle Teglværk møllen i 1897.

Han lader møllen ombygge og indrette til sin eksklusive sommerresidens. Ombygningen bliver hurtigt i folkemunde kaldt for ”Slottet”.

 

Anders Vilhelm Pedersen, boede på og var bestyrer af Dronningmølle Teglværker fra 1911-1923.

De gamle fotos er taget af hans søn Erling Helge Pedersen, 1904-1979.

 

Her er billeder fra slottet før og nu.

bottom of page