top of page

OM OS

Foreningen er en almennyttig, upolitisk forening.


Dens formål er at:

  • Skabe og styrke sammenhold og mulighed for at danne sociale netværk mellem borgerne.

  • Varetage områdets fælles interesser over for myndighederne.

  • Udvikle Dronningmølle og omegn til en levende landsby til glæde for fastboende og ejere af fritidshuse.

    • Det sker gennem bl.a. aktiviteter og arrangementer samt at støtte medlemmer i på egen hånd at oprette interessegrupper og udvikle nye ideer til aktiviteter.

  • Understøtte Dronningmølle Husets funktion som mødested og ramme om aktiviteter – herunder at stå for Husets drift og økonomi.

Borgerforeningen har telefontid hver mandag fra kl. 15 til kl. 18.

bottom of page