Dronningmølle Borgerforening

Bestyrelsen 2021-2022

Formand Henny Green

Bestyrelsesmedlem Henny Green

Formand Henny Green - Mail: greenstegnestue@gmail.com

Næstformand Jan-Helge Larsen

Næstformand Jan-Helge Larsen Linde Alle 34, 3120 Dronningmølle Telefon: 20300284

Kasserer Ole Nørretranders

Revisor Søren Høier Nielsen

Kasserer Ole Nørretranders. Mobiltlf.: 20109293 Mail: noerretranders@gmail.com

Sekretær Maj Nilsson

Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen

Sekretær Maj Nilsson majnilsson61@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Lis Theresa Sommer

BBestyrelsesmedlem Peer StuhrBestyrelsesmedlem Hans Burchhardt

Bestyrelsesmedlem Lis Theresa Sommer Mail: lis@kroghsbo.dk

Bestyrelsesmedlem Annette Leif Hansen

Bestyrelsesmedlem Annette Leif Hansen annette@cllh.dk

Bestyrelsesmedlem Ann Poulsen

Bestyrelsesmedlem Ann Poulsen ann.kathrine.poulsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Kirsten Rolfsager

Bestyrelsesmedlem Kirsten Rolfsager - repræsentant for Husets erhvervsdrivende.

kirsten@rolfsager.dk

Suppleant 1, Hans Nielsen

Suppleant til bestyrelsen Hans Nielsen, habnielsen@hotmail.com

Suppleant 2, Birgit Gudme

BirgitBir

Revisor Anne-Dorthe Liljedahl

FKARENorman

Revisor Lene Tullberg