Aktuelle begivenheder

Link til billetter: Middag: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/2eadk9d3wg Musik: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/en6j6e5p6q
Julemarkedet i Dronningmølle Huset 2021
Julemanden og hans hjælper tændte juletræet i søndags, 1.søndag i advent

Ferdinand Andersens Plads

Ferdinand Andersens efterkommere ved skiltet

7. november fejrede vi Ferdinand Andersen og hustrus fødselsdage med et stort arrangement på stationspladsen og i Dronningmølle Huset. 

Navngivning af pladsen foran stationen i Dronningmølle

Den 7. november 2021 ville kaffegrosserer Ferdinand Andersen havde fyldt 166 år. I Dronningmølle er Ferdinand Andersen ikke en hr. hvem som helst. Har er den person, der var årsag til, at byen hedder Dronningmølle.

I 1895 køber kaffegrosserer Ferdinand Andersen den få år forinden nedlagte vandmølle, i folkemunde kaldet Dronningemøllen, idet den i 1608 var opført af Dronning Sophie, enke efter Frederik den 2. og mor til Christian den 4. Han ombygger den nu nedlagte mølle til et lystslot, som han brugte som sommerresidens. 

Hvad mere interessant er, at han har opdaget, at jorden i Dronningmølle, der dengang hed Villingebæk, er meget lerholdig, og allerede året efter stifter han Dronningmølle Teglværk, der bliver en markant del af Dronningmølle, der fra at være et lille fiskerleje nu bliver en industriby, og teglværket beskæftiger i sin storhedstid mere end 60 tegnværksarbejdere. For at kunne fragte teglstenene fra teglværket fragtede man oprindelig teglstenene med en lille tipvognsjernbane ud på en dertil anlagt pier, hvor de blev fragtet videre med skib. Det var dyrt og besværligt, og i 1916 tager Ferdinand Andersen initiativ til at Hornbækbanen bliver forlænget, så den går igennem tegnværket i Villingebæk, og da han er storaktionær beslutter han, at den nye station skal hedde Dronningmølle. 

Mange bygninger i Dronningmølle stammer fra den tid, og man kan roligt sige, at Ferdinand Andersen og teglværket, der blev nedlagt og de markante bygninger fjernet få år efter hans død i 1943, har sat sit præg på byen.

Derfor fandt Dronningmølle Borgerforening det naturligt, at man ligesom i andre byer opkaldte en plads efter et af byens store navne. Da pladsen ved siden af den gamle station aldrig havde fået et officielt navn, faldt loddet naturligt på denne. Efter en del bureaukratiske trakasserier lykkedes det så endelig at opnå de fornødne tilladelser og skiltene kunne så endelig afsløres i søndags.

 

Ole Nørretranders