Dronningmølle Stationsplads

Fornyelse og forbedring af Stationspladsen

Opdatering 24.04.15

Der blev, efter et indkaldt borgermøde i Medborgerhuset den 25. maj 2011 med daværende
borgmester Jan Ferdinandsen, dannet en arbejdsgruppe bestående af: Nita Stuhr, Peer Stuhr og Henny Green.
Medlemmer af Dronningmølle og omegns borgerforening.

Gruppen har arbejdet videre med planerne om at istandsætte og forskønne Dronningmølle Stationsplads.

En skitseplan for området, udarbejdet af arkitekt Henny Green, var blevet fremlagt på mødet 25. maj 2011, og planen fik fuld tilslutning både fra borgerne og kommunen.
 
Planen tog udgangspunkt i en tidligere plan, som Gribskov kommune udsendte til høring i 2000, som et forslag til en forbedring af stationsområdet.Planen omfatter følgende emner:

1. Forbedring af pladsens belægning.

2. Bedre afvanding af pladsen, der findes kun en overfladebrønd, ved postkassen, til hele arealet.


3. Der mangler et fortov, som gør det muligt at komme rundt både fra Villingerødvej, fra den lille sti til stranden, fra Stationsvej og fra perronen uden at gående skal færdes mellem bilerne.

4. Forbedring af pladsens belysning med flere lamper i begge sider af pladsen og langs et fortov fra perronen til et nyt fortov langs de gamle kastanjetræer. 

5. Mere beplantning på pladsen dels langs banen, dels på den tidligere bus vendeplads.

6. Bænke og  affaldsspande.

7. Cykeloverdækning.

8. Informationstavle der bl. a. henviser til områdets 3 museer (Tegners, Munkeruphus, Esrum kloster), til stranden, til campingpladsen, til Ruslands bakker, til Klithuset, busruten, forretninger m.m. 

9. Afstøbning af en skulptur fra Rudolph Tegners Statuepark  som opstilles på Stationspladsen.

Status:


Borgerforeningen har taget kontakt til Lokalbanen, som ejer det meste af Stationspladsen, resten ejes af kommunen, for at afklare hvad der må og kan laves af ændringer og reparationer på pladsen, og naturligvis, hvordan de nye tiltag kan finansieres.

Lokalbanen har desværre ikke meldt tilbage endnu. Vores første henvendelse blev sendt til dem den 29.september 2013.

Der er i 2014 taget kontakt til en embedsmand Stine Løfgreen Tvede fra Gribskov kommune, for at få klarhed over ejer/bruger forholdet på Stationspladsen.
Der er også en grundejerforening, som er ejer af arealer på Stationspladsen.
Der findes, som nævnt, en plan, udarbejdet af kommunen, ang. en renovering af Stationspladsen udarbejdet i 2000, samt tiltag igen i 2005, men kommunens planer er aldrig kommet videre.
Vi har skrevet til kommunen og bedt om et møde ang. disse gamle planer.
Der har været et møde med Bo Juhl og Christian Sabber Jensen fra Gribskov kommune i maj 2014. Her blev det at aftalt med Bo Juhl at sagen ville blive undersøgt, men der er ikke kommet svar endnu et år efter.
Nita Stuhr har forelagt sagen for politiker Nick Madsen.
Henny Green har forelagt sagen for politiker Ulla Dreby, som sidder i bestyrelsen for Tegners Museum.


Vi har igen kontaktet kommunen vedr. "det manglende fortov". 

 
Der er holdt møde med lampefirmaet, som har leveret de lamper, som findes mellem kastanjetræerne og på perronen. Vi har fået priser og kan nu lave en samlet pris på ekstra belysning af pladsen og gangarealer.
Der holdt møde med en el-ingeniør her fra Dronningmølle
ang. belysning ved banestrækninger.
Hos kommunen kan man ansøge om et belysningsanlæg hos det tekniske område. Der skal sendes en ansøgning.

 
Vi har undersøgt hos planteskolen Sitas, hvilke planter der kan suppleres med på pladsen.
Ligeledes har vi spurgt dem ang. sygdomme i kastanjetræer. Træerne bliver for tiden angrebet af ninérmøl, men fuglene spiser meget gerne møllene, så træerne går ikke ud af det, siger planteskolen.
Der er blevet foreslået dværgfyr i en række langs banen mellem en ny høj belysning.
Dværgfyren er hårdfør, stedsegrøn, kræver meget lidt vedligeholdelse og kaster ikke blade på skinnerne.
Omkring det lille anlæg med statuen og langs fortovet fra perronen tykke bøgehække, som kan holde til saltsprøjt fra biler, og som beholder de brune blade på om vinteren.  

 
Vi har haft kontakt med direktør Luise Gomard for Tegners Museum, som bakker op omkring ideen med en afstøbning på Stationspladsen i Dronningmølle. 

Borgerforeningen vil bl. a. søge LauritzFonden om midlerne til afstøbningen. ( LauritzFonden ejer Klithuset i Dronningmølle).

Den ene broncestøber har meldt tilbage med en pris på ca. 1 million for en afstøbning af en skulptur.

Alle er velkomne til at kontakte Borgerforeningen for Dronningmølle og omegn, hvis de har kommentarer, spørgsmål eller ideer. 

Overskrift 1