Billeder af Slottet før og nu

Maleri af møllen med det store vandhjul

Dronning Sophie som byggede og boede på Slottet, var gift med Frederik den 2. og mor til Christian den 4.

Foto: Erling Helge Pedersen

Foto: Erling Helge Pedersen

Foto: Erling Helge Pedersen

Foto: Erling Helge Pedersen

Foto: Erling Helge Pedersen

Foto: Erling Helge Pedersen

Parti mod Strandvejen fra nyere tid.

Forårsdasg i indre gård

Indre gård med udendørsgrillen

Vestsiden af slottet, hvor skovlhjulet sad

Hovedbygningen set fra Strandvejen

Parti fra vestsiden med slotssøen i forgrunden

Til venstre forindgangen fra vestsiden ligger denne sten med Dronningmølles byvåben indmejslet

Uden Dronningens Mølle eller Dronningmølle Slot havde der aldrig været en by, der hed Dronningmølle. Så havde det kun været Villingebæk. Kaffegrosserer Ferdinand Andersen købte i 1895 den nu nedlagte Dronningemølle, omdannede den til sit lystslot. Det var også ham, der byggede og drev teglværket, og det var nemmere at fragte tegl med jernbane, så han førte lokalbanen frem til Dronningmølle på betingelse af, at Stationen og byen skulle hedde Dronningmølle. 
Her er billeder fra slottet før og nu.
Anders Vilhelm Pedersen, boede på og var bestyrer af Dronningmølle Teglværker fra 1911-1923.
De gamle fotos er taget af hans søn Erling Helge Pedersen, 1904-1979.