Masteplan i Gribskov kommune

Underskriftsindsamling om masteplan i Gribskov kommune

Pernille S. Lütken fra Lokalforeningsrådets kontaktudvalg har iværksat denne afstemning.
 
"Vi har fået vores forslag om udfærdigelse af en overordnet masteplan for hele kommunen optaget på kommunens hjemmeside som et borgerdrevent forslag".
Se dette link og husk at stemme:
 
 
 

Gribskov Lokalforeningsråd beder om din støtte til at Gribskov Kommune udarbejder en masteplan for hele kommunen.

Baggrunden for dette er, at vi ved, at der et behov for bedre mobildækning flere steder i kommunen. Det er senest blevet aktualiseret i forbindelse med indførelsen af 5G-mobilnettet.

I Mastelovens formålsparagraf er det angivet, at intentionerne med loven er at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt, både i antal og højder. Dette betyder meget for de berørte borgere i vores lokalsamfund.

Vi mener derfor, at det er hensigtsmæssigt med en fælles plan for hele kommunen for, hvordan kommende maste- og antennesystemer kan placeres i forhold til omgivelserne og eksisterende anlæg, for derved at fremme den bedste  og billigste løsning for alle borgere i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune har tidligere meget præcist beskrevet behovet for et fælles plangrundlag i Maste- og antennepolitikken for Gilleleje By fra 2007:

Opsætning af antennesystemer, herunder også forskellige typer af master, ændrer på forskellig vis indtrykket af det bymæssige landskab, hvorfor der kan være nogle placeringer, der er mere hensigtsmæssige end andre. Derfor er der et behov for nogle retningslinjer, der både giver borgerne, de erhvervsdrivende, teleoperatørerne og Gribskov Kommune et fælles udgangspunkt for en dialog omkring mobilantenner og master.

Dette er i fin overensstemmelse med Energistyrelsens Mastevejledning fra 2016 om placering af master og antennesystemer. Her anbefales netop, at der på forhånd er en dialog mellem kommunen og teleselskaberne så sagsbehandlingstiden ikke overstiger seks måneder.

Ved udarbejdelsen af en masteplan kan kommunen hente støtte fra Energistyrelsen samt fra uvildige fagfolk, der ikke har økonomisk interesse i de enkelte masteplaceringer. På den lange bane er det den bedste og billigste løsning for kommunen. Vi tænker her på færre borgermøder, klagesager, utilfredse borgere, manglende tillid til lokalplaner og kamp fra mast til mast, samt på at få den mest skånsomme løsning for alle i Gribskov.

Teleselskabernes rådgivere støtter i reglen ansøgers interesser og handler dermed ikke i kommunens/borgernes interesser (jo højere master, jo mere fortjeneste).

En masteplanen for hele kommunen, hvor udgangspunktet er, at der ikke opsættes flere antennesystemer eller master end højst nødvendigt, samtidig med at nye antennesystemer og eventuelt master placeres efter de retningslinjer, politikken angiver.

Et udgangspunkt for en masteplanen skal være, at master og antenner ikke skal tiltrække sig for meget opmærksomhed i bybilledet eller landskabet, men at der tages hensyn til de enkelte kvarterers arkitektoniske og beplantningsmæssige karakteristika. Placeringen og udformningen af den enkelte antennemast bør tænkes sammen med dens umiddelbare omgivelser.

En masteplan, der er udarbejdet af uvildige rådgivere med den fornødne tekniske indsigt og som er tiltrådt af forvaltning og byråd, vil give transparens og være med til at fremme forståelsen hos alle berørte borgere. Og i sidste ende vil det være med til fremme mobildækningen i kommunen samt gøre den til en mere attraktiv tilflyttekommune.”