Strandfoged

 

Det har vist sig at være meget besværligt for borgere, Kommunen og Politiet at få dirigeret henvendelserne vedr. stranden det rigtige sted hen.

Strandfogeddistriktet på nordkysten strækker sig fra feriebyen vest for Gilleleje til Helsingør Nordhavn, det er en meget lang strækning at holde øje med, derfor er det vigtigt, at Strandfogeden får besked om ting, som man observerer.

 

Oplysninger vedr. ovennævnte strækning gives til :

Strandfoged

Svend Kaltoft

Ericavej 46A

2820 Gentofte

Adresse i Dronningmølle:

Dronningmølle Strandvej 663

3120 Dronningmølle

Tlf 40208664

Mail svend.kaltoft@hotmail.com

 

 

Almindelige oplysninger vedr, Strandfogeden. 

En Strandfoged er ansat af politiet i den politikreds, hvor Strandfogeden har sit strandlen.

Et strandlen er det området af stranden, som Strandfogeden skal holde opsyn med.

Den primære opgave for en Strandfoged er tilsyn med stranden, bjergning af strandet gods, der har værdi f.eks. tømmer, tøj, surfbrædder m.m.

Den sekundære opgave er rapportering af hærværk på skilte og andet, olieforurening af strand, sæler og fugle.

En Strandfoged er ansvarlig for det strandlen, som han har fået tildelt og skal bjerge værdier, anmelde usædvanlige hændelser til pågældende myndighed og i øvrigt stå til rådighed for politiet, hvor dette kræves.

En Strandfoged skal ligeledes føre protokol over bjerget gods, indrappotere til politiet en gang om året, arrangere og gennemføre forstrands auktioner efter behov.

 Særligt meget affald om foråret og i turistsæsonen meldes til kommunen, som forestår oprensningen.