Bestyrelsen 2020

Formand

Bestyrelsesmedlem Henny Green
Formand Henny Green - Mail: greenstegnestue@gmail.com

Kasserer

Revisor Søren Høier Nielsen
Kasserer Ole Nørretranders. Mobiltlf.: 20109293 Mail: noerretranders@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Sekretær Britta Juel Jonathanson
Judith Iben Andersen Mobiltlf.: 25470442

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen
Bestyrelsesmedlem Maj Nilsson Mobiltlf.: 20706222

Bestyrelsesmedlem

BBestyrelsesmedlem Peer StuhrBestyrelsesmedlem Hans Burchhardt
Bestyrelsesmedlem Lis Kroghsbo Mail: lis@kroghsbo.dk

Næstformand


Bestyrelsesmedlem Jan-Helge Larsen Elme Alle 34, 3120 Dronningmølle

Revisorer

FKARENorman
Revisor Karen Søfeldt Tlf. 49 71 75 02 Mobiltlf.: 23 36 87 82

Revisor Torben Burhenne

Revisor Torben Burhenne
Suppleant til bestyrelsen Thomas Faxe Mail: FaxeHaveDesign@live.dk