Velkommen til Dronningmølle og omegns borgerforening


Du kan nu melde dig ind i 

Dronningmølles Borgerforening

og betale kontingent i følgende  forretninger :

"Vild med Dyr" på Dronningmølle Strandvej 647 A Borgermøde om Dronningmølle


Tirsdag den 17. april blev der holdt Borgermøde på skolen i Esrum om den fremtidige udvikling af Dronningmølles bykerne.

Årsagen var den tomme erhvervsbygning, den tidligere Brugs, hvor en nye ejer sidste år i maj indsendte et forslag til kommunen om at rive bygningen ned og bygge 2 nye bygninger. En mod Strandvejen og en mod Stationspladsen. Begge bygninger med en højde på 10½ m. 

I mødet deltog ca. 110 borgere, formanden for udvalget Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard, Bo Juhl, Jannic Pedersen, Jesper Behrensdorff, administrationen og Borgerforeningen.

Kommunen redegjorde for det indsendte projekt på erhvervsgrunden. Hvortil flertallet gav udtryk for, at man ikke ønskede høje bygninger med boliger i bymidten, og at der var et ønske i byen om at anvende bygningen til Medborgerhus og butikslejemål, som kunne betale bygningens daglige drift og vedligehold.

Efter en kort pause var der mulighed for at fortsætte diskurtionen om byens fremtidige udvikling i 3 mindre grupper: 

1. Byudvikling - Lokalplan v. kommunen

2. Dronningmølles identitet om sommeren v. Borgerforeningen

3. Dronningmølles identitet om vinteren v. Borgerforeningen

Borgerforeningen samlede gruppernes arbejde sammen, og udfra dette er der blevet dannet flere interessegrupper. Disse grupper skal arbejde videre med byens udvikling i samarbejde med kommunen.


SE GRUPPERNE UNDER MENUEN I VENSTRE SIDE : BORGERGRUPPER


     ---------------------------------------------------------------


Bliv medlem. Kontingent for året 2018 er kr. 150,-