BORGERMØDE 26. NOVEMBER


Læs her om et nyt aktivitets - og mødested i

Dronningmølle by  

August 2018

Den tidligere køber til den tomme bygning midt i byen har nu meddelt ejeren, at han ikke længere ønsker at købe bygningen.

Borgerforeningen arbejder derfor på at finde økonomiske muligheder for at kunne leje bygningen til et landsby aktivitets- og mødehus.

September 2018

Der er nu sendt et forslag til ejeren om at opdele bygningen i 4 lejemål.

FORRETNINGER

2 forretninger ud mod Strandvejen på ca. 60 m2 hver. Der er allerede lejere, som gerne vil leje de 2 butikker. 

FORSAMLINGSLOKALER

Resten af bygningen i stueplan indrettes til forsamlingslokaler med festlokale, turistinformation ud mod Stationspladsen, anretterkøkken og toiletter.

KONTOR

1. salen på ca. 78 m2 lejes ud til kontor - klinik eller lign. 

NY INDRETNING

For at kunne fungere med flere forretninger er det nødvendig at opsætte nye skillevægge, flere toiletter, anretterkøkken, flere vinduer og døre.

Samlet udgift anslået til 500.000,- kr. 

Oktober 2018

Ejeren har desværre ikke accepteret vores forslag om at dele udgiften til indretning af bygningen. Han forventer, at vi står for langt den største del af udgifterne til nyindretning.

Der har været afholdt et nyt møde i borgergruppen omkring huset den 23. oktober. 

På mødet blev det besluttet at indsamle midler via de såkaldte "Folkeaktier", hvor alle der har lyst kan købe en "Folkeaktie" på 200 kr. - 500 kr. eller 1000 kr eller mere !

Som tak får man sit navn på en mursten i det kommende DronningmølleHuset.


November 2018

Det første skridt var at lægge en video på fb. Det gav foreløbig en lejer til den anden forretning ud mod Strandvejen. Så mangler vi bare at få udlejet kontor/klinik arealet på første sal på ca. 78 m2.

Mandag den 26. november kl. 19 holder vi et større møde i Medborgerhuset, Villingerødvej 34, og her sælger vi "Folkeaktier", som skal gøre det muligt at kunne leje og nyindrette den tidligere Brugs midt i Dronningmølle.

 


SE ARBEJDSGRUPPERNE OM BYENS FREMTIDIGE UDVIKLING UNDER MENUEN I VENSTRE SIDE : BORGERGRUPPER


     ---------------------------------------------------------------


Bliv medlem. Kontingent for året 2018 er kr. 150,-