BORGERGRUPPER

Navne på grupperne:

 

TRAFIKGRUPPEN

Trafikregulering i bymidten på Strandvejen - weekendkørsel af kollektiv trafik 

1. Boye Kjær

2. Linda Alstrup

3. Hans Nielsen

 

 

Tovholder: Henny Green                        3. mødedato: 16. august kl. 19         

 Mødested: Drømmehuset, Villingebæk Strandvej 625 A

Der er lavet referat fra de 2 afholdte møder. Referatet kan fås ved at sende en mail til :

greenstegnestue@gmail.com

Boye Kjær har kontakt med Gribskov kommune om at få foretaget trafiktælling på Strandvejen i uge 30.

Der er nu opstillet trafikmålinger på Strandvejen i Dronningmølle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMFI TEATER GRUPPEN

 


1. Ole Nørretranders

2. Thomas Faxe

 

Tovholder : Ole Nørretranders                  1. mødedato :                   Mødested:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STRANDGRUPPEN

Badebro + vinterbadning + sauna + omklædning

 

1. Bente Gauger

2. Tore Kristensen 

3. Hans Nielsen 

4. Karina Lauridsen

5. Ann Poulsen

6. Merete Stevelt Lind

7. Else Rasmussen

8. Henny Green - TOILETBYGNINGEN - FLYTNING ? - UDBYGNING MED SAUNA ? Der er stadig ikke svar fra kommunen.

 

Tovholder: Henny Green                    4. mødedato : Tirsdag den 4. september kl. 19-21       Mødested: Hos Campingpladsen i Dronningmølle

 

Der er indhentet pris på badebro. Broen skal tages ind om efteråret og sættes op igen om foråret. Hver gang koster det omkring 30.000,- kr.

Der er blevet refereret fra kommunens møde om Nordkystens Fremtid. For at sikre kysten mod fremtidens storme vil der blive anvendt både blød - ral, grus og sand - og hård sikring - store sten. Hvor materialer skal hentes, og hvordan betalingen skal foregå afklares over de næste år. Derfor afventer en badebro, til vi ved, hvordan Dronningmølle strand vil blive kystsikret.

Stenene på stranden må gerne skubbes sammen, men ikke fjernes. Vi undersøger hvem og hvordan, det kan gøres.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NATURLEGEPLADSGRUPPEN

 

1. Birgit Beenfeldt

2. Helge og Kirsten Korndal

 

Tovholder:  Henny Green                         1. Mødedato: Nyt møde ?                                 Mødested: Markedspladsen, Dronningmølle Strandvej 651.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FINANSIERING AF MEDBORGERHUS/LANDSBYKULTURHUS GRUPPEN

Folkeaktier + fondsmidler + Realdania

 

1. Regitze Birketoft  

2. Mark Schefferling 

3. Jan-Helge Larsen 

4. Per Laursen - Møde med  Pernille Søndergaard og Bo Juhl, mail er sendt, først mulighed for møde efter sommerferien.

 5. Henny Green - Møde med Kultur og Fritid, Mette Larsen om nyt medborgerhus, referat sendt til Per.

6. Susan Eriksen 

7. Michael Whyte

8. Inger Gustafsson

9. Ole Nørretranders

10. Annette Leif Hansen

11. Hjælp til fondsansøgninger : Line Kjær og Luise Gomard.

Tovholder:  Henny Green, Jan-Helge Larsen                         Mødedatoer:  25. juli kl. 19.30   Mødested: Medborgerhuset, Villingerødvej 34

 

Udvalget Udvikling, By og Land har på deres møde den 30. maj givet afslag på ansøgningen om at nedrive den tidligere Brugs og bygge 2 bygninger med hver 2 lejligheder med en højde på 10½ m og en bebyggelses grad på 83. Afslaget går nu videre til Økonomiudvalget og til slut til Byrådet.

Gruppen og Borgerforeningens bestyrelse har henvendt sig til ejer og bedt om at se bygningen indvendigt. 

Der har været møde med ejendomsmægler, og vi har set bygningen indvendigt. Ejendomsmægler har givet os en opstilling på både køb af bygningen. Den er sat til 3,4 mill. Samt opstilling på leje af hele bygningen, årlig leje 298.800,-. Der er stadigvæk en del inventar i bygningen, som skal fjernes. Der er vand og afløb både på 1. sal og i sturetagen.

Køberen har frist til 1. oktober til at komme op med et nyt projekt for grunden.

Der er aftalt et møde med den nye direktør for Gribskov Erhvervscenter, for at se om de kan hjælpe med at lave en arbejdsmodel for det videre arbejde med økonomien omkring Landsbykulturhuset. 

Henny har været til møde med Dorte Kiilerich fra Gribskov Erhvervscenter. Referat fra mødet er sendt til gruppen vedr. et landsby kultur og ernvervhus.

Det har medvirket til, at der kommer et møde vedr. ansøgning om LAG midler til ombygning af bygningen indvendig med toiletter og anretterkøkken. Per og Henny tager til mødet i Gribskov Erhvervcenter.

Lergravsøen, Dronningmølles Put and Take sø ligger i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Det er en beliggenhed, som vi kan bruge i vores arbejde med at få etableret et Landsby kultur og erhvervshus. I andre Nationalparker er der oprettet (indgangs)porte til Nationalparkerne, hvis der oprettes en østlig port til Kongernes Nordsjælland i Gribskov kommune kan den ligge i Dronningmølles Landsby kultur og erhvervshus.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CYKELSTIER SOM SKOLEVEJ - SOM MOTIONSRUTER - SOM TURISTRUTER

HER MANGLER DELTAGERE

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LANDSBYKULTURHUS

Medborgerhus - for børn og unge - møde- og aktivitetshus - daglig drift og idegruppe

 

1. Per Unmacu

2. Vibeke Kjær-Jensen

3. Birte Peuliche

4. Regitze Birketoft

5. Mark Schefferling

6. Lene Johansen

7. Bente Gauger

8. Tore Kristensen

9. Torben Fiege

10. Ann Poulsen

11. Karina Ellefsen

12. Pia Hemlev

13, Lea Peters

14. Michael Whyte

15. Christian Gade

16. Ray Hornsay 

17. Susan Eriksen

 

Tovholder:  Judith Andersen og Lis Kroghsbo                    2. mødedato: Nyt møde ?        

Mødested: Medborgerhuset, Villingerødvej 34, 3120 Dronningmølle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------