BORGERGRUPPER

Navne på grupperne:

 

TRAFIKGRUPPEN

Trafikregulering i bymidten på Strandvejen - weekendkørsel af kollektiv trafik 

1. Boye Kjær

2. Linda Alstrup

3. Hans Nielsen

 

 

Tovholder: Henny Green                        4. mødedato: Henny indkalder til nyt møde efter 8. december.     

 Mødested: 

Boye Kjær har kontakt med Gribskov kommune om at få foretaget trafiktælling på Strandvejen.

Der er kommet en opgørelse fra kommunen af målingerne af hastigheden på Villingebæk Strandvej.

Der køres for hurtigt, ikke meget, men mellem 51 - 58 km/t dog er der også blevet kørt med 116 km/t på Strandvejen.

Kommunen vil gerne lave ekstra målinger ved de to fartnedsættende indsnævringer, som findes ved Campingpladsen og ved "Slottet". De bliver lavet her i efteråret.

Kommunen kontakter herefter Boye Kjær for at diskutere en kommende løsning. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMFI TEATER GRUPPEN

 


1. Ole Nørretranders

2. Thomas Faxe

 

Tovholder : Ole Nørretranders                  1. mødedato :                   Mødested:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STRANDGRUPPEN

Badebro + vinterbadning + sauna + omklædning

 

2. Tore Kristensen 

3. Hans Nielsen 

4. Karina Lauridsen

5. Ann Poulsen

6. Merete Stevelt Lind

7. Else Rasmussen

8. Henny Green

 

Tovholder: Henny Green                    6. mødedato : Nyt møde den 19. februar 2019 kl. 19.      Mødested: Meddeles senere.

 

Der er indhentet pris på badebro. Broen skal tages ind om efteråret og sættes op igen om foråret. Hver gang koster det omkring 30.000,- kr.

Der er blevet refereret fra kommunens møde om Nordkystens Fremtid. For at sikre kysten mod fremtidens storme vil der blive anvendt både blød - ral, grus og sand - og hård sikring - store sten. Hvor materialer skal hentes, og hvordan betalingen skal foregå afklares over de næste år. Derfor afventer en badebro, til vi ved, hvordan Dronningmølle strand vil blive kystsikret.

Stenene på stranden må gerne skubbes sammen, men ikke fjernes. Vi undersøger hvem og hvordan, det kan gøres.

Der arbejdes videre med 1. KYSTSIKRING, skal vi have et Kystsikringslag ? Villingebæk Hage Kystsikringslag er eksisterende. 

Og 2. en MOLE ved Dronningmølle Strand, både som kystsikring, badebro, bådebro, fiskebro og anløbsbro med henvisning til den tidligere pier ved stranden.

 

NATURLEGEPLADSGRUPPEN

 

1. Birgit Beenfeldt

2. Helge og Kirsten Korndal

 

Tovholder:  Henny Green                     2. Mødedato: Nyt møde den 19. februar 2019 kl. 19      Mødested: Meddeles senere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FINANSIERING AF MEDBORGERHUS/LANDSBYKULTURHUS GRUPPEN

Folkeaktier + fondsmidler + Realdania

 

1. Regitze Birketoft  

2. Mark Schefferling 

3. Jan-Helge Larsen 

 5. Henny Green 

6. Susan Whyte

7. Michael Whyte

8. Ole Nørretranders

9. Annette Leif Hansen

10. Hjælp til fondsansøgninger : Line Kjær og Luise Gomard.

Tovholder:  Henny Green, Jan-Helge Larsen                         

Mødedatoer:  Der afholdes løbende møder.

 

Der har været møde med ejendomsmægler, og vi har set bygningen indvendigt. Ejendomsmægler har givet os en opstilling på både køb af bygningen. Den er sat til 3,4 mill. Samt opstilling på leje af hele bygningen, årlig leje 298.800,-. Der er stadigvæk en del inventar i bygningen, som skal fjernes. Der er vand og afløb både på 1. sal og i sturetagen.

Der arbejdes videre med følgende områder:

- Der er forhandlinger med ejer om en lejekontrakten. Udlejer har fremsendt et forslag og vi har lavet vores rettelser. Forslaget er gennemlæst af en jurist, og det sendes nu tilbage til ejer,

Ejer vil kun have een underskrift på lejekontrakten. Borgerforeningen kan skrive under som forening,

- SuperBrugsen/Lars Corfitzen rydder den tomme bygning for inventar.

-  Der er nu en lejer, som er interesseret i at leje de 2 forretninger ud mod Strandvejen.

-  Ann, Jan-Helge og Henny søger LAG midler. Frist for ansøgning rykket til 14. januar 2019.

-  Forespørgsel skal sendes til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi i Gribskov kommune om forhøjelse af vores kommunale tilskud fra 20.000 kr. årligt til 36.000 kr. årligt. Der søges om dækning af Borgerforeningens husleje i det kommende "Dronningmøllehus"

- Ejeren af Den gamle Skole i Villingerød vil betale foreningen 36.000,- kr. fordi vi flytter fra skolen den 1. juni.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LANDSBY AKTIVITET- og MØDEHUS

Medborgerhus - for børn og unge - møde- og aktivitetshus - daglig drift og idegruppe

 

1. Per Unmacu

2. Vibeke Kjær-Jensen

3. Birte Peuliche

4. Regitze Birketoft

5. Mark Schefferling

6. Lene Johansen

7. Bente Gauger

8. Tore Kristensen

9. Torben Fiege

10. Ann Poulsen

11. Karina Ellefsen

12. Pia Hemlev

13, Lea Peters

14. Michael Whyte

15. Christian Gade

16. Ray Hornsay 

17. Susan Eriksen

 

Tovholder:  Judith Andersen og Lis Kroghsbo

Fælles møde mandag den 26. november kl. 19. Der var 122 borgere til mødet, og en stor opbakning til projekt "Dronningmøllehuset".    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------