BORGERGRUPPER

Navne på grupperne:

 

TRAFIKGRUPPEN

Trafikregulering i bymidten på Strandvejen - weekendkørsel af kollektiv trafik 

1. Boye Kjær

2. Linda Alstrup

3. Hans Nielsen

 

 

Tovholder: Henny Green                        4. mødedato: Henny indkalder til nyt møde efter 8. december.     

 Mødested: Markedspladsen, Dronningmølle Strandvej 651

Der er lavet referat fra de 2 afholdte møder. Referatet kan fås ved at sende en mail til :

greenstegnestue@gmail.com

Boye Kjær har kontakt med Gribskov kommune om at få foretaget trafiktælling på Strandvejen.

Der er kommet en opgørelse fra kommunen af målingerne af hastigheden på Villingebæk Strandvej.

Der køres for hurtigt, ikke meget, men mellem 51 - 58 km/t dog er der også blevet kørt med 116 km/t på Strandvejen.

Kommunen vil gerne lave ekstra målinger ved de to fartnedsættende indsnævringer, som findes ved Campingpladsen og ved "Slottet". De bliver lavet her i efteråret.

Kommunen kontakter herefter Boye Kjær for at diskutere en kommende løsning. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMFI TEATER GRUPPEN

 


1. Ole Nørretranders

2. Thomas Faxe

 

Tovholder : Ole Nørretranders                  1. mødedato :                   Mødested:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STRANDGRUPPEN

Badebro + vinterbadning + sauna + omklædning

 

1. Bente Gauger

2. Tore Kristensen 

3. Hans Nielsen 

4. Karina Lauridsen

5. Ann Poulsen

6. Merete Stevelt Lind

7. Else Rasmussen

8. Henny Green

 

Tovholder: Henny Green                    5. mødedato : Onsdag den 3. oktober kl. 19-21       Mødested: Hos Markedspladsen, Dronningmølle Strandvej 651. 

 

Der er indhentet pris på badebro. Broen skal tages ind om efteråret og sættes op igen om foråret. Hver gang koster det omkring 30.000,- kr.

Der er blevet refereret fra kommunens møde om Nordkystens Fremtid. For at sikre kysten mod fremtidens storme vil der blive anvendt både blød - ral, grus og sand - og hård sikring - store sten. Hvor materialer skal hentes, og hvordan betalingen skal foregå afklares over de næste år. Derfor afventer en badebro, til vi ved, hvordan Dronningmølle strand vil blive kystsikret.

Stenene på stranden må gerne skubbes sammen, men ikke fjernes. Vi undersøger hvem og hvordan, det kan gøres.

Der arbejdes videre med 1. KYSTSIKRING, skal vi have et Kystsikringslag ? Findes Villingebæk Hage Kystsikringslag endnu ?

Og 2. en MOLE ved Dronningmølle Strand, både som kystsikring, badebro, bådebro, fiskebro og anløbsbro med henvisning til den tidligere pier ved stranden.

 

NATURLEGEPLADSGRUPPEN

 

1. Birgit Beenfeldt

2. Helge og Kirsten Korndal

 

Tovholder:  Henny Green                         1. Mødedato: Onsdag den 3. oktober kl. 19-21.       Mødested: Markedspladsen, Dronningmølle Strandvej 651.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FINANSIERING AF MEDBORGERHUS/LANDSBYKULTURHUS GRUPPEN

Folkeaktier + fondsmidler + Realdania

 

1. Regitze Birketoft  

2. Mark Schefferling 

3. Jan-Helge Larsen 

4. Per Laursen - Møde med  Pernille Søndergaard og Bo Juhl, mail er sendt, først mulighed for møde efter sommerferien.

 5. Henny Green 

6. Susan Whyte

7. Michael Whyte

8. Inger Gustafsson

9. Ole Nørretranders

10. Annette Leif Hansen

11. Hjælp til fondsansøgninger : Line Kjær og Luise Gomard.

Tovholder:  Henny Green, Jan-Helge Larsen                         

Mødedatoer:  Ny mødedato afventer informationer fra de 7 punkter vedr. Landsby kultur og - erhvervshuset

Mødetidspunkt: Kl. 19.30   

Mødested: Medborgerhuset, Villingerødvej 34

 

Udvalget Udvikling, By og Land har på deres møde den 30. maj givet afslag på ansøgningen om at nedrive den tidligere Brugs og bygge 2 bygninger med hver 2 lejligheder med en højde på 10½ m og en bebyggelses grad på 83. Afslaget går nu videre til Økonomiudvalget og til slut til Byrådet.

Gruppen og Borgerforeningens bestyrelse har henvendt sig til ejer og bedt om at se bygningen indvendigt. 

Der har været møde med ejendomsmægler, og vi har set bygningen indvendigt. Ejendomsmægler har givet os en opstilling på både køb af bygningen. Den er sat til 3,4 mill. Samt opstilling på leje af hele bygningen, årlig leje 298.800,-. Der er stadigvæk en del inventar i bygningen, som skal fjernes. Der er vand og afløb både på 1. sal og i sturetagen.

Køberen havde frist til 1. oktober. men har nu opgivet at købe grunden og lave et nyt projekt forslag.

Henny har været til møde med Dorte Kiilerich fra Gribskov Erhvervscenter. Referat fra mødet er sendt til gruppen vedr. et landsby kultur og ernvervhus.

Lergravsøen, Dronningmølles Put and Take sø ligger i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Det er en beliggenhed, som vi kan bruge i vores arbejde med at få etableret et Landsby kultur og erhvervshus. I andre Nationalparker er der oprettet (indgangs)porte til Nationalparkerne, hvis der oprettes en østlig port til Kongernes Nordsjælland i Gribskov kommune kan den ligge i Dronningmølles Landsby kultur og erhvervshus.

 

Der arbejdes videre med følgende områder:

1. Årshjul for anvendelse af Borgerforeningens andel af bygningen. Med vægt på indtægtsgivende aktiviteter. Christian laver budget.

2. Der er forhandlinger med ejer om en lejeaftale for 4 lejemål. Jan-Helge.

SuperBrugsen/Lars Corfitzen ang. rydder den tomme bygning for større kølediske, Markedspladsen ser om noget kan sælges. Borgerforeningen får del af salget. Resten rydder SuperBrugsen i en container.

3. Opdatering af medlemslisten. Ole.

4. Der er nu lejere, som er interesserede i at leje de 2 forretninger ud mod Strandvejen.

5. Brev til Nationalparkns bestyrelse vedr. "Informationsport". Ansøgning er sendt til Nationalparkens bestyrelse. Jan-Helge og Henny besøger det nye sekretariat. 

6. Jan-Helge og Henny søger fondsmidler.

7. Forespørgsel er sendt til kultur og idræt i Gribskov kommune om det kommunale tilskud.

8. Der holdes fællesmøde mandag den 26. november kl. 19 SÆT X I KALENDEREN, sted kommer senere.

9-  Se Leas video på face book

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LANDSBY AKTIVITET- og MØDEHUS

Medborgerhus - for børn og unge - møde- og aktivitetshus - daglig drift og idegruppe

 

1. Per Unmacu

2. Vibeke Kjær-Jensen

3. Birte Peuliche

4. Regitze Birketoft

5. Mark Schefferling

6. Lene Johansen

7. Bente Gauger

8. Tore Kristensen

9. Torben Fiege

10. Ann Poulsen

11. Karina Ellefsen

12. Pia Hemlev

13, Lea Peters

14. Michael Whyte

15. Christian Gade

16. Ray Hornsay 

17. Susan Eriksen

 

Tovholder:  Judith Andersen og Lis Kroghsbo

Fælles møde mandag den 26. november kl. 19      

Mødested:  Sted meddeles senere 

ALLE MEDLEMMER AF BORGERFORENINGEN VIL BLIVE INDBUDT OG ALLE INTERESSEREDE ER VELKOMNE

Vi prøver at få artikler i Ugeposten og Amtsavisen. 

SE LEAS VIDEO PÅ FACE BOOK  

del den meget gerne.


Der kommer opslag op i byen, og der vil ligge materiale hos de handlende.

Der kommer et banner op på den tomme bygning.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------