Dronningmølle Borgerforening og Dronningmølle Huset

ÅRETS GENERALFORSAMLING finder sted den 16.august kl. 9.30

Endelig invitation følger i juli måned.

Betaling af kontingent sker til Borgerforeningen

Desværre medfører lukningen af huset også tab af indtægter for Borgerforeningen, mens fx udgifter til husleje fortsætter.

Vi vil derfor appellere til jer om at betale kontingentet for 2020 snarest muligt. Beløbet er formelt set 150 kr. pr. husstand, men da vi på generalforsamlingen vil fremsætte forslag om en forhøjelse til 200 kr. fra 2021, håber vi, at mange af jer har forståelse for vores økonomiske situation og allerede fra i år vælger at indbetale 200 kr via

Netbank til kontonr. 4356 8294321 eller på MobilePay 64391. Husk at skrive KONTINGENT i bemærkningsfeltet. 

Det kan også lade sig gøre at betale ved at lægge et brev med kontanter i Borgerforeningens postkasse på Dronningmølle Husets plankeværk ud mod Stationspladsen. Husk at anføre navn, adresse og gerne e-mail adresse.

 

Året i huset

Det har været et meget spændende år, siden vi sidst holdt Generalforsamling i april 2019, hvor vi besluttede at leje det tidligere supermarked på Dronningmølle Strandvej. Mange af de mål, som vi satte for Huset, er blevet opfyldt takket være en meget stor indsats fra Dronningmølle og omegns borgere.

  • Den tidligere Dagli´Brugs blev ryddet for kølediske, fryseskabe, flaskeautomat, indkøbsvogne og meget mere. 
  • Vi købte bunker af gipsplader, som blev sat op, døre blev indkøbt sammen med spandevis af hvid maling.
  • Butikkerne blev lejet ud, og de blev forsynet med vinduer og døre.
  • Næsten inden malingen var tør, kom der bordtennisborde og yogamåtter til motionsholdet. 
  • Og så var vi allerede i gang.
  • I begyndelsen af november var den første Fællesspisning med dejlig mad og foredrag.
  • ”Flittige Fødder”, en lokal gågruppe, er mødt op hver mandag, når vi har åbent fra kl. 15 -18.30.
  • I december havde vi indendørs julemarked og ”Vægmaling”.
  • I januar og februar var der fastelavns-arrangement og igen Fællesspisning og foredrag med mad fra Kilden på Esrum Møllegård.
  • Der er blevet holdt møder, og Borgerforeningens lokale er blevet udlejet til fester m.m.
Alt dette liv i Huset savner vi meget, men lige nu er det vigtigste, at vi passer på hinanden, så vi alle kommer godt igennem krisen.

Mange hilsner til alle og på gensyn Dronningmølle Borgerforening, Bestyrelsen

 

_______________________________________________________________________________

 

I forbindelse med aflysningen af fællesspisningen 18/3, har gæster som har betalt for Fællesspisning og Foredrag gennem Place2Book har fået deres betaling ført tilbage til deres konto. 

Gæster, som har betalt med Mobilpay, har fået deres indbetalinger tilbage til deres konto.

Gæster, som har betalt kontant, kan enten lade deres betaling stå til det udsatte arrangement, sende os deres kontonummer, så vi kan overføre betalingen, vores mail er: dronningmolleborgerforening@gmail.com eller få pengene retur i Dronningmølle Huset, når vi har Åbent Hus igen.

Mange hilsner

Bestyrelsen for Dronningmølle Borgerforening

____________________________________________________________________________________

 

 

ÅBENT HUS

Hver mandag fra kl. 15.00 til kl. 18.00 er der åbent i Dronningmølle Huset, og alle er meget velkomne til at komme og stille forslag, komme med nye ideer, tilbyde at hjælpe med at få huset færdigt, skrive sig op til et arrangement eller købe Folkeaktier.

Når der ikke er åbent kan der ringes til Foreningens telefon

22 98 38 84

_____________________________________________

ØKONOMI

Der er nu kommet 165.000,-  kr. ind ved salg af "Folkeaktier".

Vi har fået støtte på 200.000,- kr. fra LAG midlerne.

Ejeren af vores tidligere Medborgerhus har givet 36.000,- kr.

Gribskov kommune støtter årligt Borgerforeningen med 20.000,- kr.

______________________________________________ 

FOLKEAKTIER 

"Folkeaktierne" kan stadig købes

ved indbetaling via netbank til 9570 12731388

eller til Mobilpay 64391

Der kan købes en aktie til 100 kr. - 200 kr. - 500 kr. eller 1000 kr.

Nogle forretninger og bestyrelser har købt aktier for helt op til 10.000 kr.

 

Vi printer aktier ud og afleverer dem på adressen eller sender aktien med posten, så husk navn og adresse.

På nogle indbetalinger har vi kun navn, og vi har desværre ikke adressen. Disse Folkeaktier ligger hos Dronningmølle Huset, hvor det er muligt at hente aktien i husets åbningstid.

______________________________________________

SE ARBEJDSGRUPPERNE OM BYENS FREMTIDIGE UDVIKLING UNDER MENUEN I VENSTRE SIDE : BORGERGRUPPER

______________________________________________ 

 

Det har været en kæmpe succes at gå tur sammen for de Flittige Fødder. Alle er velkomne!

ØKONOMISK STØTTE

Dronningmølle Huset er støttet med midler fra LAG.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

Desuden med folkeaktier købt af borgerne og erhvervsdrivende.

Vi har fået støtte på 200.000,- kr. fra LAG midlerne.

Ejeren af vores tidligere Medborgerhus har givet 36.000,- kr.

Grivskov kommune støtter årligt Borgerforeningen med 20.000,- kr.