Velkommen til Dronningmølle Borgerforening

December

FOLKEAKTIERNE
 
Kære alle som har bidraget med store og små beløb:
Vi har nu udskrevet alle aktier og har sendt dem ud eller bragt dem lige til døren.
Desværre har vi ikke fået adresser på 10 af jer. Derfor har vi fået lov til at lægge aktierne hos Markedspladsen, Gudme og Søn, hvor I vil kunne afhente dem.
Tak for alle bidrag!
Venlig hilsen Borgerforeningen
 
 

Referat fra Borgermøde den 17. December

om forslag til Lokalplan nr. 309.04 for antennemast i Dronningmølle

Inden møde sagde jeg som aftalt med forvaltningen til Pernille Søndergaard at jeg havde forberedt et indlæg. Det sagde hun at jeg ikke fik lejlighed til at fremføre. Dette svar meddelte jeg til flere borgere fra Dronningmølle, herunder Frede fra Grundejerforeningen.

Til stede kom ca. 60 personer, heraf følgende politikere som Pernille præsenterede: Allan fra (S), Bo Juul (S), Michael Hemming Nielsen (Ø), Bent (V). Stine Tvede og Lars Berg fra administrationen. Senere Jannick Petersen fhv. Borgmester.

Ulf Lindeneg fra TDC, Anders tekniker, ekspert i radioplanlægning fra TDC/Huawei,  Joakim fra TDC public affairs, Jakob Willer fra Teleindustriens brancheforening.

Pernille, angående tidsplanen: TDC bruger ca. et kvarter, så er der 45 minutter til dialog efterfølgende.

Frede Mølgaard, kasserer i Dronningmølle grundejerforening: Jeg synes det er utilfredsstillende når nogen mennesker har forberedt sig til dette arrangement at I sætter en limit på det. Jeg ved at der er nogen der gerne vil have et oplæg, og det er der ikke givet plads til.

Pernille: Der er givet plads til dialog fra 18.15-19. Jeg har ikke hørt om andet indtil nu.

Jan-H: Det passer ikke, jeg har sendt meddelelse i forvejen

Pernille: Men det er det der er lavet om nu

Frede: Så er der jo god plads, hvis Jan-H kommer på kl. 18.15.

Pernille: Det er jo også det jeg siger. Så bruger jeg lige 3 minutter til sidst til at runde af med tidsplanen.

 Ulf Lindeneg. Min opgave er at giver jer nogle informationer, så I kan træffe jeres valg. Han gennemgik så processen for TDC’s arbejde – sådan som der står i aktindsigten. Han fortæller at de 3 forespurgte ejere ved Strandkrogen mv. i efteråret 2017 sagde nej og han henvendte sig efterfølgende til GK, som anviste nuværende område, fordi der ikke er nogen lokalplan. Placeringen var således GK’s forslag. Alle 3 operatører ønsker at blive placeret på masten.

Anders fortæller om tekniske overvejelser, belastning af nettet, at det er datatrafikken som udgør mere end 90% og der er ikke kapacitetsproblemer med tale-trafikken. Der er dækning, problemet er kapacitet om sommeren. Der regnes med 430 husholdninger vinter svt.  850 personer. Sommer er tallene 1130 husholdninger og 100 på campingpladsen. 

Derefter følger nogle indlæg fra borgere der bor ved stranden og kommer på det svenske net på deres mobiltelefoner, når de går indendørs. I forhold til tale-telefoni vil en ny mast ikke gøre nogen forskel. 

Pernille, nu går vi over i dialog-mode. Vi lytter til hvad I siger. 

Jan-H går over tilslutter sin PC til projektoren, med hjælp fra Lars Berg.

Der kommer spørgsmål om dækning, om 5G, ”vi har samme problem sommer og vinter”, det afhænger af udbyder, kan man dreje de eksisterende antenner, så det dækker bedre, 

Jan-H: Nu har vi brugt 30 minutter af mødet på TDC master. Det er ikke masterne der er interessant men deres placering i forhold til Dronningmølle. 

Pernille: Du må godt komme med dit spørgsmål nu

Jan-H: Det er ikke et spørgsmål men et udsagn. Jeg havde tænkt at det ville være ganske let, fordi aktindsigten viser at der ikke lavet et ordentligt hjemmearbejde, og det vil jeg gerne dokumentere her. 

Selvfølgelig er vi interesserede i en god mobildækning, det er da klart! Hvordan de tekniske problemer bliver løst fra TDC’s side er mindre interessant i forhold til det at vi skal betale en høj pris for det (som det ser ud nu). Som nævnt har Ulf lavet et arbejde, hvor han i første omgang fik nej fra nogle beboere og så har han fra GK fået anvist området ved stationspladsen fordi ”det kun ville kræve en byggetilladelse og et politisk nik” og dermed være en hurtig sagsbehandling. 

Der er blevet sagt (Pernille) at masten vil blive skjult af bygninger og høje træer (latter fra salen). GK har ikke taget højde for at der i Lokalplanerne er forbud mod master og paraboler både nord for og 2 meter syd for den planlagte placering.

Ved miljøscreeningen har fotografen været ude på 3 udvalgte steder, som ligger op til 1,3 km væk – ”kan I se masten?” Svar fra forsamlingen: Næh!

GK har i sin miljøscreening vurderet at Lokalplanen om antennemast ikke skal miljøvurderes fordi: Masten udgør ingen væsentlig gene for:

folk, landskab, visuel effekt, arkitektonisk udtryk, lys/skygge, udsigt

Vi har i mastegruppen fundet frem til en række placeringer.

Mastegruppens spørgsmål: Vil TDC oplyse borgerne om, hvad det vil koste TDC at leje grunden til den nuværende 46 m mast på Villingerødvej 19 i yderligere 10 år, når den nuværende lejekontrakt udløber i 2022?

Mastegruppens konklusion:

  • Vi er tilhængere af en god mobildækning
  • TDC/Gribskov Kommune har ikke tilfredsstillende undersøgt alternativer for masteplacering 
  • Der er ikke foretaget en miljøvurdering
  • Der findes adskillige alternative muligheder for placering  
  • Den planlagte placering på Stationspladsen er en hån mod borgerne i Dronningmølle

Herefter massivt bifald fra deltagerne (indlægget havde taget 4.30 minutter)

Judith holdt fast i spørgsmålet om pris for lejen. Joakim fra TDC – det er en forretningshemmelighed. Man laver en gensidig uopsigelighed af kontrakten.

Inge fra Dronningmølle: Det er en hån mod borgerne i Dronningmølle. Jeg fatter ikke at man kan finde på at placere masten midt i den lille by. Det er den vrede der har fået mig til at komme her i aften. (stort bifald)

Judith: Hvor meget mon GK har været inde over? Billederne er misvisende.

Pernille: Jeg ved at administrationen har været inde over. Stine (Tvede) vil du sige noget om mulige placeringer.

Stine: Når vi bliver kontaktet af firmaer, så undersøger vi forholdene. 

En borger: Har I været i Dronningmølle?

Pernille: I sidste ende er det jo os politikere der bestemmer, i sidste ende. Der sidder nogle meget energiske medlemmer (men vi får altså ikke noget svar. Senere viser det sig at kun Lars Berg har været der, Stine Tvede ”kender” Dronningmølle)

Bøje og Søs: Kan ikke tale i telefonen i sin stue. Dronningmølle er dejlig, det skal den fortsætte med at være.  Så nettet skal fungere. Det er vigtigt at vi kan fortsætte til at udbygge vores by. Om sommeren ønsker de en bedre dækning. Desuden et bedre oplæg, så havde der været en bedre stemning.

Judith: Jeg er helt enig med dig i det at have en ordentlig dækning, og vi er glade for vores gæster. Denne masteplacering er helt henne i skoven, men der er ikke nogen skov. Tåbeligt at placere en mast lige der hvor man kommer ind i byen. 

En spørger om 5G: Har set master der er lavere og anderledes. Mulighed for at få en mast der er knapt så dominerende?

Joakim: Med denne mast er vi ikke kommet så langt. Men normalt sørger vi for beplantning. Vi vil gerne gå i dialog om beplantning. 5G kommer, men ikke lige nu.  Og Anders fortæller noget mere om at det kan klares med nye instrumenter.

Frede: Er der andre steder i landet hvor TDC har en mast stående midt i en by. Helt hen i skoven… hvorfor vælger man ikke en placering hvor der er nogle træer? Det vil jeg meget gerne gå videre med.

Jan-H: Dejligt at I er opmærksomme på det med træerne. Derfor har vi foreslået steder hvor der er træer i forvejen. Ved den foreslåede placering er det ikke muligt at plante træer, fordi masten er for tæt på jernbanen. Lokaltog har jo netop fjernet alle træer i området.

Judith: I de sidste 8 år har vi haft en dialog om at forskønne området i Dronningmølle, og så kommer I med et forslag til den mast. Jeg fatter ikke hvordan man tænker sig at det kan løfte området.

En borger: Der er kommet nogle unge mennesker i Dronningmølle som gør utrolig meget for vores turisme og lægger en masse penge. Jeg forstår simpelthen ikke hvordan man kan lægge sådan en øjebæ midt i byen (Bifald).

Joakim: En afrundende bemærkning, ved peak belastninger om sommeren kan der opstå problemer. 

En borger: Der må være andre muligheder for placering.

Pernille: Fortæller om planerne – i februar – marts kommer den politiske høring og dermed afsluttedes mødet.